دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مراحل درخواست طلاق خارج از کشور

مراحل درخواست طلاق خارج از کشور به چه صورت است؟ طلاق توافقی خارج از کشور چگونه انجام می شود؟ در مورد دعاوی خانوادگی خصوصاً طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی طبق ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده با توجه به محل اقامت زوجین و شرایط آن ها متفاوت است.

طلاق ایرانیان خارج از کشور یکی از مهم ترین دغدغه های ایرانیان خارج از کشور هست چرا که نمی دانند برای جدایی از همسرشان باید پیرو قوانین کدام کشور باشند؟

بهتر است بدانیم که قوانین مربوط به خانواده هر کشور برای شهروندانش در هر حالتی معتبر است و افراد در هر کشوری که سکونت دارند باید مطیع قوانین کشور خود باشند. بنابراین اتباع ایرانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند و برای حل کردن دعاوی خانوادگی دچار مشکل شده اند، باید طبق قوانین ایران به حل دعاوی خود بپردازند چرا که تابع این قوانین هستند.

به طور مثال اگر آقا و خانمی که سال هاست در یک کشور دیگر زندگی می کنند و طبق قوانین آن کشور از هم طلاق گرفته اند، موظف هستند که وضعیت ازدواج ایرانی خود را هم تعیین و تکلیف نمایند و در چارچوب قضایی ایران هم طلاق خود را ثبت و صیغه طلاق را جاری نمایند.

با توجه به عدم امکان حضور بلند مدت هموطنان مقیم خارج از کشور در ایران برای پیگیری روند پرونده و عدم آشنایی با روال مراجع قضایی و دادگاه ها، داشتن وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور یک راه حل بسیار مناسب برای ثبت طلاق در ایران است.
دقت داشته باشید که وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور، باید هم در حوزه حقوقی خانواده متخصص باشد و هم در زمینه اعطای وکالت ایرانیان خارج از کشور به وکیل، تخصص داشته باشد.

با توجه به پیچیدگی موجود در هر قسمت، وکیل باید تجربه کافی در وکالت پرونده های طلاق ایرانیان خارج از کشور داشته باشد. در صورتی که وکلای ساوا اپ، وکیل پرونده شما باشند، جلسات شما با وکلا به صورت آنلاین خواهد بود و یک پشتیبان اختصاصی در اختیار خواهید داشت که به صورت هفتگی، روند پرونده را به شما گزارش خواهد داد.

مشاوره خانواده و طلاق 

همه چیز درباره درخواست طلاق خارج از کشور

زوجین خارج از کشور برای طلاق باید هرکدام به وکلای جداگانه‌ای برای انجام امور طلاق توافقی وکالت دهند. پیشنهاد ما این است که زوجین توافقات را با یک وکیل طلاق توافقی قطعی نمایند و انتخاب وکیل مختص همسر دیگر را به او محول کنند تا بر اساس شرایط همکاری، فرایند با سرعت و کیفیت مناسب‌تری پیش برود؛ یعنی مثلاً وکیل اصلی برای خانم و وکیل دوم برای آقا خواهد بود.

در این صورت هر دو وکیل با هماهنگی و ارتباط با هم امور طلاق را دنبال می‌کنند و نیازی به ارتباط زوج با وکلا برای هماهنگی با یکدیگر نیست. پس از آنکه زوجین در خصوص انتخاب وکیل به توافق رسیدند، باید از طریق سامانه میخک دو وکالت‌نامه طلاق، یکی به نام خانم و دیگری به نام آقا تنظیم کنند.

مراحل طلاق توافقی

محترم شمردن دین های رسمی

در اصل های 12 و 13 قانون اساسی آمده که دین رسمی کشور ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. البته در این میان مذاهب دیگری مثل دین حنفی و یا شافعی هم وجود دارند که برای آن ها احترام بسیار زیادی قائل شده اند. همچنین کسانی که از این ادیان پیروی می کنند قادرند مطابق قوانین فقهی مراسمات مذهبی خود را انجام دهند.

همچنین در دادگاه ها برای احوال شخصی آن ها از قوانین دینی خودشان استفاده شده و در هر منطقه ای که پیروان دینی بیش تر باشند مقرارت محلی در حد اختیاراتی که شوراها دارند براساس این مذهب خواهند بود.

ایرانیانی هسند که از دیگر ادیان مثل مسیحیت و یا زردتشتی پیروی می کنند این افراد هم قادرند در حدود قوانمین کشور مراسم های مذهبی خود را انجام دهند. در باره طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور هم باید بدانید که اگر در مراسم های مذهبی آن ها تشریفات خاصی در این مورد وجود نداشته باشد وحقوق کشوری که در آن جا زندگی می کنند با حقوق مذهبی آن ها مغایر باشد دین حاکم در ایران قابیلت شناسایی و اجرا را خواهد داشت.

در ماده 14 قانون حمایت از خانواده هم آمده که نحوه و شرایط رسیدگی به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به محل اقامت و شرایط زوجین فرق خواهد داشت.

در صورتی که زن مقیم خارج بوده و زوج خواه مقیم خارج یا ایران با طلاق موافق نیست

زوجه در این حالت باید با ارسال وکالت در طلاق برای شخص وکیل طلاق در ایران، علت طلاق خود را براساس یکی از 12 مورد شروط ضمن عقد یا عسر و حرج یا داشتن حق وکالت در طلاق ارائه دهد و از این طریق درخواست طلاق یک جانبه از سوی خود را به دادگاه ایران تقدیم کند.

همین طور زوجه می تواند تقاضای طلاق خود را در محل اقامت خود داشته باشد. اما باید توجه داشته باشد که رای دادگاه خارجی زمانی در ایران معتبر بوده که براساس قوانین و تشریفات قوانین مدنی ایران صادر شده باشد.

در غیر این صورت زن باید از ابتدا درخواست طلاق از طرف زوجه را در محاکم ایران ثبت کند که در ادامه منجر به صدور حکم دوباره توسط دادگاه های ایران صورت شود. شایان توجه بوده که داشتن حکم خارجی که براساس قوانین ما نبوده و تنفیذ نشده، بسیار موثر در صدور رای طلاق در دادگاه های ایران می باشد. به عبارت دیگر رای دادگاه خارجی تنفیذ نشده به معنای یک مدرک مثبت در پیشبرد پرونده محسوب می شود اما باعث پذیرش قطعی در دادگاهای ایران نیست.

درصورتی که شوهر مقیم خارج از کشور بوده و زوجه خواه مقیم ایران یا خارج از کشور موافق طلاق نیست

همان طور که می دانید مطابق قوانین مدنی ایران، حق طلاق با مرد است. پس زوج مقیم خارج می تواند با ارسال وکالت در طلاق، دادخواست طلاق از طرف مرد را ثبت کند. اگر زوجه مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند و رای طلاق به درخواست خود را اخذ کند و سپس طلاق را با دادن دادخواست تنفیذ طلاق، تنفیذ کند.